Hình ảnh trước sau

Triệt lông Laser Diode

 

co-nen-tlvv-k